«مدیرعامل جدید» ایران خودرو معرفی شد / اعلام اتهام سنگین علیه خطیبی برکنارشده


ایرنا نوشت: با برکناری «مهدی خطیبی» از سمت مدیرعاملی ایران خودرو، «علیمردان عظیمی» عضو هیأت مدیره سایپا ‌به عنوان جانشین وی معرفی شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1736261/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87