ببینید | صحبت‌های جنجالی نماینده مجلس: خودروی ملی بیشتر شبیه نکبت ملی است تا محصول ملی!

صحبت‌های جنجالی سارا فلاحی، نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در انتقاد به خودروسازان را ببینید. منبع: تلخند سیاسی


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1666923/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87

ببینید | صحبت‌های جنجالی نماینده مجلس: خودروی ملی بیشتر شبیه نکبت ملی است تا محصول ملی!