یک اتفاق ویژه در بازار خودرو/ قیمت خودرو ریخت

وی افزود: امروز که این قانون به تایید شورای محترم نگهبان هم رسید در صورت اجرای درست، از جمله قوانینی است که می‌تواند طعم شیرین ریل‌گذاری صحیح در کشور را به مردم بچشاند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی در توئیتر نوشت: در روز تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس شاهد ریزش قابل توجه قیمت خودرو در بازار بودیم.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1789898/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA

بابایی کارنامی