کیک تولد محبوب‌ترین خودرو ایرانی‌ها در سال ۱۳۴۹/ پیکان گوجه‌ای متولد شد/عکس


عصر تاریخ نوشت:در این خبر عکسی از اولین مدل تولید انبوه و ارائه پیکان به بازار در سال ۱۳۴۹ را می بینید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1670894/%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C