چرا وضعیت بازار خودرو عادی نمی‌شود؟/ روایت مردمی از دلایل گرانی خودرو

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1837591/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

کاربری دیگری به بیان یک کلمه بسنده کرد: رانت.

کاربری بیان کرد: تصمیمات مدیران ناکارآمد.

کاربر دیگری عنوان کرد: تمامی قیمت‌ها ناشی از تعادل عرضه و تقاضا هستند، ناشی از افزایش دلار، بی اعتمادی بازار که همگی ناشی از سوءمدیریت است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که بازار خودرو با یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودها روبروست و حجم خرید و فروش با کاهش بسیار جدی مواجه شده است اما با این حال نه اعلام واردات خودرو و نه تلاش برای واردات خودروهای دست دوم و اجرای طرح‌هایی برای بهبود عرضه خودرو از سوی کارخانه‌ها در قالب سامانه‌ی جامع هیچ کدام نتوانستند زمینه را برای بهبود وضعیت قیمتی در این بازار مهیا کنند.

یکی از کاربران تاکید کرد: بله، طمع مردم البته…

کاربری عنوان کرد: دلال‌ها؛ از دلالی که کنار خیابان می ایسته تا دلالی که در لباس نماینده مجلس و مدیر کارخانه و… است.

یکی از کاربران تاکید کرد: واقعا اگر راست می‌گویند، اجازه دهند هر کسی خودش برای استفاده شخصی یک ماشین نو و یا دست دوم واردکند. دولت هم مالیات خارج از عرف نگیرد.

یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت: دخالت دولت و مافیای خودرو عامل انحصار و گرانی خودرو است. تنها راه نجات، حذف مدیریت دولت و آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تولید خودرو و یا واردات آن است.

رضا، کاربر دیگر خبرآنلاین تصریح کرد: نگاه کالای سرمایه ای به اتومبیل جهت حفظ ارزش پول و سودآوری از آن.

بر اساس این گزارش کوچک‌ترین تغییرات قیمتی دلار بر بازار خودرو اثرگذار است و هر اتفاقی می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود . با این وجود سوال این‌جاست که مهمترین دلیل غیرعادی ماندن وضعیت در این بازار چیست؟

یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا.

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: وعده اصلاح 3 روزه بورس و شش ماهه خودرو و ساخت ی‌ک میلیون مسکن یادمونه.

چرا وضعیت بازار خودرو عادی نمی‌شود؟/ روایت مردمی از دلایل گرانی خودروبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که بازار خودرو با یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودها روبروست و حجم خرید و فروش با کاهش بسیار جدی مواجه شده است اما با این حال نه اعلام واردات خودرو و نه تلاش برای واردات خودروهای دست دوم و اجرای طرح‌هایی برای بهبود عرضه خودرو از سوی کارخانه‌ها در قالب سامانه‌ی جامع هیچ کدام نتوانستند زمینه را برای بهبود وضعیت قیمتی در این بازار مهیا کنند.

بر اساس این گزارش کوچک‌ترین تغییرات قیمتی دلار بر بازار خودرو اثرگذار است و هر اتفاقی می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود . با این وجود سوال این‌جاست که مهمترین دلیل غیرعادی ماندن وضعیت در این بازار چیست؟

یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت: دخالت دولت و مافیای خودرو عامل انحصار و گرانی خودرو است. تنها راه نجات، حذف مدیریت دولت و آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای تولید خودرو و یا واردات آن است.

رضا، کاربر دیگر خبرآنلاین تصریح کرد: نگاه کالای سرمایه ای به اتومبیل جهت حفظ ارزش پول و سودآوری از آن.

کاربری عنوان کرد: دلال‌ها؛ از دلالی که کنار خیابان می ایسته تا دلالی که در لباس نماینده مجلس و مدیر کارخانه و… است.

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: وعده اصلاح 3 روزه بورس و شش ماهه خودرو و ساخت ی‌ک میلیون مسکن یادمونه.

کاربری دیگری به بیان یک کلمه بسنده کرد: رانت.

یکی از کاربران تاکید کرد: بله، طمع مردم البته…

یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا.

کاربر دیگری عنوان کرد: تمامی قیمت‌ها ناشی از تعادل عرضه و تقاضا هستند، ناشی از افزایش دلار، بی اعتمادی بازار که همگی ناشی از سوءمدیریت است.

کاربری بیان کرد: تصمیمات مدیران ناکارآمد.

یکی از کاربران تاکید کرد: واقعا اگر راست می‌گویند، اجازه دهند هر کسی خودش برای استفاده شخصی یک ماشین نو و یا دست دوم واردکند. دولت هم مالیات خارج از عرف نگیرد.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1837591/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C