چرا زور فاطمی‌امین به قیمت خودرو نمی‌رسد؟ / وعده کاهش قیمت خودرو بی‌نتیجه ماند


یک کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش نرخ ارز باعث شده که خط اقتصادی بودن خودروها بالاتر بیاید، بنابراین طبیعی است که الان خودرو ۱۰، ۱۲ هزار دلاری را هم نتوانیم خودرو اقتصادی بگوییم.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1714662/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88