پژو ۴۰۵ را ۱۴۷ میلیون تومان بخرید/ جدول قیمت

همچنین پژو ۴۰۵ SLX صفر ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز کارکرده ۲۷۰ میلیون تومان است. و قیمت پژو ۴۰۵ SLX مدل ۱۳۹۸ در بازار ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت پژو۴۰۵ کارکرده در بازار

قیمت کارکرده خودروهای پژو۴۰۵ نیز از ۱۴۷ میلیون ۴۳۰ میلیون تومان متغیر است.

قیمت پژو ۴۰۵ GLX بنزینی مدل ۱۳۸۲ کارکرده هم ۱۴۷ میلیون تومان است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1853777/%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%D8%B1%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۴۰۵ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو پژو ۴۰۵
برند مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۱ تاکسی صفر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۰ تاکسی صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ SLX ۱۴۰۰ صفر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ SLX ۱۳۹۸ ۸۸,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی ۱۳۸۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۳۹۱ ۱۸۸,۱۵۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما