پژوپارس ۲۹۵ میلیون تومان شد/ جدول قیمت

پژوپارس ۲۹۵ میلیون تومان شد/ جدول قیمت

اقتصادآنلاین نوشت: قیمت پژو پارس XU۷P سال در بازار ۴۸۰ میلیون شده است و پژوپارس LX در نمایندگی ۳۲۷ میلیون است و پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۶۵ میلیون تومان رسیده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1810242/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B2%DB%B9%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA