واکنش تند یک اقتصاددان به لغو افزایش قیمت خودرو/ اختلاف چند صددرصدی قیمت خودرو در کارخانه با بازار چگونه شکل گرفت؟

وی عنوان کرد: برای مدیریت این اختلاف و آشفتگی بزرگ در عرض سه سال گذشته ۵ بار سیاست عوض شده: توزیع مدیریتی رانت، قرعه‌کشی، بورس کالا، خروج از بورس و افزایش قیمت، لغو افزایش قیمت و بازگشت به توزیع مدیریتی.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1751370/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8Cبه گزارش‌ خبرگزاری خبرآنلاین، محمدصادق الحسینی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سرکوب قیمت کارخانه خودرو موجب اختلاف چند صد درصدی با بازار و آشفتگی عظیم شده است.