نسخه یک اقتصاددانان برای مهار تورم در اقتصاد ایران/ مولوی: روند تورم نقطه به نقطه نگران‌کننده است

بهدگزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیمان مولوی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: روند تورم نقطه به نقطه نگران‌کننده است. برای توقف این روند ۳ کار لازم است:

دوم، رفع تحریم‌ها

به غیر از این موارد، امکان کنترل تورم در ایران دیگر وجود ندارد، چون زمان گذشته است.

اول، سیاست انقباضی سریع توسط بانک مرکزی

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1769604/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

سوم، ایجاد رشد اقتصادی ممتد