نسخه یک اقتصاددانان برای مهار تورم در اقتصاد ایران/ مولوی: روند تورم نقطه به نقطه نگران‌کننده است

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1769604/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AFسوم، ایجاد رشد اقتصادی ممتد

به غیر از این موارد، امکان کنترل تورم در ایران دیگر وجود ندارد، چون زمان گذشته است.

اول، سیاست انقباضی سریع توسط بانک مرکزی

بهدگزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیمان مولوی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: روند تورم نقطه به نقطه نگران‌کننده است. برای توقف این روند ۳ کار لازم است:

دوم، رفع تحریم‌ها