نسخه یک اقتصاددانان برای مهار تورم در اقتصاد ایران/ مولوی: روند تورم نقطه به نقطه نگران‌کننده است

بهدگزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیمان مولوی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: روند تورم نقطه به نقطه نگران‌کننده است. برای توقف این روند ۳ کار لازم است:

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1769604/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

اول، سیاست انقباضی سریع توسط بانک مرکزی

دوم، رفع تحریم‌ها

سوم، ایجاد رشد اقتصادی ممتد

به غیر از این موارد، امکان کنترل تورم در ایران دیگر وجود ندارد، چون زمان گذشته است.