موج عجیب گرانی در بازار خودرو/ پژوپارس کولاک کرد

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.

قیمت کارخانه پژو پارس

پژو پارس XU۷P سال ، به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۵ میلیونی به ۵۲۵ میلیون تومان رسید.

همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر ۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱ صفر ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱ صفر ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱ صفر ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰
منبع: باما

قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1852212/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۵ میلیونی به ۶۰۵ میلیون تومان رسید.

همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۵۵ میلیون تومان رسید.