موج جدید تغییر قیمت‌ها در بازار/ پژوپارس ۶۳۵ میلیون تومان شد

قیمت کارخانه پژو پارس

پژو پارس XU۷P سال ، به ۵۱۵ میلون تومان رسید و امروز با افزایش ۵ میلیونی به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.

همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۵۹۳ میلیون تومان رسید و با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۴۸ میلیون تومان رسیده است و با افزایش ۱۲ میلیون تومان به ۶۵۵ میلیون تومان رسید.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1851454/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B6%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر ۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱ صفر ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱ صفر ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱ صفر ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
منبع: باما

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.

قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.