مهلت دوباره برای ثبت خودروهای داخلی/ متقاضیان تا این تاریخ اقدام کنند

وی تصریح کرد: وزارت صمت با افزودن روزهای 7 و 8 فروردین از متقاضیان واجد شرایط میخواهد با آرامش در روزهای یاد شده خودروی موردنظرشان را ثبت نام کنند.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1745563/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امید قالیباف گفت: ساعت 24 امروز 29 اسفند سامانه ثبت نام طرح عرضه یکپارچه خودرو بسته میشود و هر چند پیش بینی میشود تمام متقاضیان ثبت نام خود را تا ان زمان انجام دهند اما برای آن دسته از افرادی که حساب وکالتی را در مهلت مقرر بنام سازمان حمایت باز کرده اند ولی موفق به ثبت نام نشده اند یا بانکها اسامی آنها را به موقع به سامانه ارسال نکرده اند مجددا در روزهای 7 و 8 فروردین ثبت نام بعمل خواهد آمد.