مغایرت علنی قیمت های کارخانه ای جدید پخش شده با واقعیت؟/ دلالان خودرو پشت پرده هستند؟

تیموری مدیرعامل شرکت سایپا حداکثر افزایش قیمت خودروها را ۲۹ درصد اعلام کرد درحالیکه در جدول منتشر شده، افزایش ها بیش از ۴۰ درصد ذکر شده است.

تیموری مدیرعامل شرکت سایپا حداکثر افزایش قیمت خودروها را ۲۹ درصد اعلام کرد درحالیکه در جدول منتشر شده، افزایش ها بیش از ۴۰ درصد ذکر شده است.

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1752573/%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

عصر امروز جدولی از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که در آن میزان افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای ایران خودرو و سایپا مشخص شده است. با توجه به اظهارات مدیرعامل سایپا در گفت وگو با صداوسیما و اطلاعات غلط این جدول، به نظر می رسد برخی ذینفعان بازار خودرو برای ایجاد جهش قیمتی با آثاری بیش از اثر افزایش قیمت ها دست به چنین کاری زده است.

عصر امروز جدولی از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که در آن میزان افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای ایران خودرو و سایپا مشخص شده است. با توجه به اظهارات مدیرعامل سایپا در گفت وگو با صداوسیما و اطلاعات غلط این جدول، به نظر می رسد برخی ذینفعان بازار خودرو برای ایجاد جهش قیمتی با آثاری بیش از اثر افزایش قیمت ها دست به چنین کاری زده است.

بیشتر بخوانید: