متقاضیان خرید خودرو بخوانند/ قیمت جدید خودروهای وارداتی اعلام شد + جدول

در لیست خودروهای جدید وارداتی تنها قیمت هیوندای کرتا ۲۰۲۳ نهایی شده است که یک میلیاردو۳۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.

قیمت خودروهای وارداتی کره‌ای ۲۰۲۳

نام خودرو قیمت پایه قطعی (ریال) (بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی)
هیوندای توسان ۱۹,۶۸۶,۱۱۹,۵۳۴
هیوندای النترا ۱۷,۵۷۵,۳۲۱,۴۸۲
هیوندای اکسنت ۱۴,۹۲۵,۸۰۷,۶۶۴
هیوندای کرتا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1837749/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

قیمت خودروهای وارداتی کره ای اعلام شد. بر این اساس قیمت پایه هیوندای توسان حوالی یک میلیاردو۹۶۸ میلیون تومان اعلام شده است.

همچنین قیمت النترا ۲۰۲۳ نیز یک میلیاردو۷۵۷ میلیون تومان است. قیمت هیوندای اکسنت نیز یک میلیاردو۴۹۲ میلیون تصویب شده است.

قیمت خودروهای وارداتی یاد شده پایه هستند و قیمت نهایی پس از محاسبه هزینه‌های جانبی اعلام خواهد شد.