قیمت کوییک با خاک یکسان شد/ ریزش ۲۵ میلیونی تا ۱۰۰ میلیونی! + جدول

قیمت بازار انواع خودرو کوییک

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۲| سایپا صفر(کارخانه) ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دنده ای R ۱۴۰۰| سایپا صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده ای S ۱۴۰۰| سایپا صفر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1810066/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C

در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده می‌کنید.