قیمت پژو ۴۰۵ زیر ۲۵۰ میلیون شد! + جدول

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1832606/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

همچنینپژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز صفر مدل ۱۴۰۰، ۳۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمتپژو ۴۰۵ GLX بنزینی مدل ۱۳۹۴ کارکرده هم ۲۹۷ میلیون تومان است.

قیمت پژو۴۰۵ کارکرده در بازار

قیمت این پارس تندر دنده ای در بازار ۶۷۰ میلیون تومان است.

بر این اساس قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز صفر، ۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین پژو ۴۰۵ SLX صفر ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز کارکرده ۳۲۰ میلیون تومان است.

قیمت روز انواع خودرو پژو ۴۰۵
برند مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۱ تاکسی صفر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۴۰۰ تاکسی صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ SLX ۱۴۰۰ صفر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی ۱۳۹۴ ۱۴۳,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی ۱۳۸۷ ۴۵۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۳۹۶ ۱۳۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت کارکرده خودروهای ال نود نیز از ۲۳۵ میلیون ۳۲۰ میلیون تومان متغیر است.