قیمت پژوپارس کولاک کرد/ جدول قیمت

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1855433/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر ۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر ۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱ صفر ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱ صفر ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱ صفر ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
منبع: باما

همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۶۱۵ میلیون تومان رسیده استو امروز با افزایش ۱۵ میلیونی به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.

قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.

قیمت کارخانه پژو پارس

پژو پارس XU۷P سال ، به ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۱۰ میلیونی به ۵۴۰ میلیون تومان رسید.

همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۱۵ میلیونی به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.

همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.