قیمت این خودرو یک میلیارد تومان ریخت/ جدول قیمت

این خودرو به ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است‌. بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۷ بدون کلید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشته است. همچنین مدل ۴ کلید این خودرو با کاهش یک میلیارد تومانی ۱۲ میلیارد شده است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1789003/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای بنز در بازار به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو بنز
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۸ | ۱کلید صفر ۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۷ | ۴ کلید با سیستم صوتی برمستر صفر ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۷ | ۳ کلید صفر ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۷ | ۲ کلید صفر ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۷ | ۱ کلید صفر ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلاس E E۲۰۰ ۲۰۱۷ | بدون کلید صفر ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
S۵۰۰ ۲۰۰۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
S۳۵۰ ۲۰۱۰ ۹۵,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
C۲۰۰ ۲۰۱۲ ۲۲۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
E۲۵۰ ۲۰۱۵ ۱۱۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما