فیلم | تیزر شیک کمپانی روسی برای معرفی دنا با اسم «گرانتا»


کارخانه لادا گرانتا تیزری از مراحل تولید دنا محصول مشترک ایرانخودرو و لادا که در روسیه گرانتا نامگذاری شده است را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1677552/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7