عجیب اما واقعی/ با پول کوییک امکان خرید کدام خودروها در سال ۱۴۰۰ وجود داشت؟ + اینفوگرافیک

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت کوئیک در حالی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ از ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرد که با این مبلغ در سال ۱۴۰۰ امکان خرید حداقل دو دستگاه کوئیک وجود داشت.

IMG_20240317_165909_695


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1889495/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0