شیب تند کاهش قیمت خودرو در بازار/ آخرین قیمت تیبا، ساینا، کوییک و شاهین

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1791301/%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تیبا در بازار به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان و تیبا۲ در حدود ۳۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

دز همیت حال، گزارش‌ها نشان می دهد که ساینا S با کاهش ۶ میلیون تومان، به قیمت ۳۳۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین ساینا S اتوماتیک با کاهش ۴ میلیون تومانی، با قیمت ۳۷۸ میلیون تومان فروخته می‌شود.

در این میان، کوییک اتوماتیک با کاهش ۳ میلیون تومانی قیمت، در بازار ۳۸۹ میلیون تومان است. شاهین هم با کاهش ۴ میلیون تومان، به قیمت ۵۳۹ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد، به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد ریزش تا حدود ۲۵ میلیون تومانی برخی خودروها بودیم.