شما نظر بدهید/ دلیل اصلی نوسانات شدید در بازار خودرو را چه می‌دانید؟

شما کاربران خبرانلاین می‌توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، بازار خودرو مدتهاست که دچار نوسانات شدید قیمتی شده و تاکنون سیاست های دولت نتوانسته از شدت این تغییرات بکاهد. حالا دولت در صدد است با آزادسازی واردات خودروی دست دوم آرامشی کوتاه‌مدت را در بازار ایجاد کند.

223223


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1756294/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

سئواَل اینجاست؛ به نظر شما دلیل اصلی نوسانات شدید در بازار خودرو چیست؟