شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت متوقف شد / برگه اسقاط کم آمد + سند

براساس این نامه در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان باید مبلغ مابه ازای آن را در صندوق محیط زیست واریز نمایند تا براساس آن بتوان تسهیلات مناسبی را برای مشتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را دارند اختصاص داد.

معاون وزیر صنعت اضافه کرد: با توجه به کمبود برگه اسقاط، شماره گذاری خودروهای تجاری و همچنین موتورسیکلت‌ها دچار مشکل گردیده است و عملاً واحدهای تولیدی انبوهی از محصولات خود را در پارکینگ‌های متعدد انبار نموده اند و قابلیت عرضه ندارند که این مسئله علاوه بر کاهش تولید، افزایش قیمت محصولات در بازار را نیز به دنبال داشته است.

منوچهر منطقی در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبارها اعلام کرد.

برگه اسقاط کم آمد؛ شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت متوقف شد + سند

بیشتر بخوانید:


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1661215/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%AF