شاهین صفر دنده‌ای کمتر از ۷۰۰ میلیون شد

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1886522/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۲ صفر ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G اتومات ۱۴۰۲ صفر ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ صفر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۰ ۵۹,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۱ ۹,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۱ ۱۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۵,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به نقل از اقتصادآنلاین با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.