سقوط سنگین قیمت خودرو در بازار/ ضرر نیم میلیاردی خریداران! + جدول

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1786056/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

قیمت سراتو وارداتی اتوماتیک در این مدت ۵۰۰ میلیون تومان ریزش را ثبت کرده است. قیمت سراتو کارکرده وارداتی و مونتاژ را هم در ادامه بخوانید.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت سراتو کارکرده و صفر به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودرو کیا سراتو وارداتی و مونتاژ

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا صفر ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ صفر ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو مونتاژ کارکرده ۱۳۹۴ ۱۱۵,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو مونتاژ کارکرده ۱۳۹۵ ۱۰۹,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو وارداتی کارکرده ۲۰۱۵ ۹۷,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو وارداتی کارکرده ۲۰۱۶ ۴۰,۰۰۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما