ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ جدول قیمت

قیمت فردا سوبا اما افزایشی شد این خودرو با رشد ۲۰ میلیونی ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان شد.

فردا T۵ دیگر شاسی بلند فردا موتورز در بازار خودرو کاهش ۵۰ و ۸۰ میلیونی داشت قیمت فردا T۵ مدل ۱۴۰۲ ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته و به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون رسیده است فردا T۵ مدل ۱۴۰۱ هم با ریزش ۸۰ میلیونی ۱میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان شد.

قیمت کارخانه ای فردا موتورز برای سوبا m۴ صفر مدل ۱۴۰۲ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت فردا SX۵ مدل ۱۴۰۱ هم ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1833020/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

قیمت فردا SX۵ مدل ۱۴۰۰ اما با کاهش ۳۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان شد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو فردا به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو فردا
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
SX۵ ۱۴۰۲ صفر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
SX۵ ۱۴۰۱ صفر ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
SX۵ ۱۴۰۰ صفر ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲ صفر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱ صفر ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سوبا m۴ ۱۴۰۲ (نمایندگی) صفر ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سوبا m۴ ۱۴۰۲ صفر ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع باما