خودروهای ایرانی در تصادفات به نحوی آتش می‌گیرند که انگار بار TNT دارند!

سردار سید کمال هادیانفر گفت: صنعت خودرویی ما مناسب و ایمن نیست. اگر صنعت خودروسازی کشور را با ۴ خودرو ساز دنیا در حوزه زیبایی ،ایمنی ، کیفیت و ابزار خودرو مقایسه کنیم خودروساز های داخلی کدام یک را دارند؟ بنابراین صنعت خودروسازی کشور مناسب نیست و خودروساز ها در این بخش نا ایمن هستند.

به گفته رئیس پلیس راهور در حوزه قوانین و مقررات هیچ یک از این قوانین بازدارنده نیست که باید در این بخش اقدامات مناسبی صورت بگیرد.

۲۷۱ ۲۵۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665225/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1

او می گوید: سالانه ۳۰۰ هزار مجروح در تصادفات و ۱۷ هزار کشته داریم که ۵۰۴ میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم دارد. بنابراین اگر در این حوزه دولت کمک کند مانند سودی است که به کشور باز می گردد.

خودروهای ایرانی در تصادفات به نحوی آتش می‌گیرند که انگار بار TNT دارند!

او گفت: در شهریور بیشترین تصادفات را خواهیم داشت و از ۱۵ شهریور سفرهای پایانی مردم شروع می شود و بیشترین مسیرهای پر تردد هم برای خراسان رضوی ، گیلان و مازندران خواهد بود.

بیشتر بخوانید: