خودروهای ایرانی در تصادفات به نحوی آتش می‌گیرند که انگار بار TNT دارند!

سردار سید کمال هادیانفر گفت: صنعت خودرویی ما مناسب و ایمن نیست. اگر صنعت خودروسازی کشور را با ۴ خودرو ساز دنیا در حوزه زیبایی ،ایمنی ، کیفیت و ابزار خودرو مقایسه کنیم خودروساز های داخلی کدام یک را دارند؟ بنابراین صنعت خودروسازی کشور مناسب نیست و خودروساز ها در این بخش نا ایمن هستند.

۲۷۱ ۲۵۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665225/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1او گفت: در شهریور بیشترین تصادفات را خواهیم داشت و از ۱۵ شهریور سفرهای پایانی مردم شروع می شود و بیشترین مسیرهای پر تردد هم برای خراسان رضوی ، گیلان و مازندران خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خودروهای ایرانی در تصادفات به نحوی آتش می‌گیرند که انگار بار TNT دارند!

او می گوید: سالانه ۳۰۰ هزار مجروح در تصادفات و ۱۷ هزار کشته داریم که ۵۰۴ میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم دارد. بنابراین اگر در این حوزه دولت کمک کند مانند سودی است که به کشور باز می گردد.

به گفته رئیس پلیس راهور در حوزه قوانین و مقررات هیچ یک از این قوانین بازدارنده نیست که باید در این بخش اقدامات مناسبی صورت بگیرد.