خبرآنلاین – تصاویر | رونمایی از خودرو جدید ایران‌خودرو؛ این وانت غول پیکر رقیب هایلوکس شد!

محصول جدید ایران خودرو در سگمنتی متفاوت رونمایی شد. ایران خودرو وانتی به نام تارا تولید کرد که شباهت زیادی به وانت های آمریکایی دارد.

265 35


منبع: https://www.khabaronline.ir/photo/1775261/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1