خبرآنلاین – تصاویر | این نماینده با لباس ایران‌خودرو به جلسه استیضاح وزیر رفت

عکسی از جلسه استیضاح وزیر صمت منتشر کرد که در آن بابایی کارنامی، نماینده ساری و عضو کمیسیون اجتماعی با لباس ایران خودرو در صحن حاضر شده است. منبع: ایسنا


منبع: https://www.khabaronline.ir/photo/1760382/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1