جهش سنگین قیمت‌ها د بازار خودرو / این خودرو ۱۵۰ میلیون تومان گران

قیمت سراتو صفر وارداتی به ۲ میلیاردو۹۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سراتو صفر طی یک روز حوالی ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین قیمت سراتو مونتاژ سایپا سال ۹۸ نیز یک میلیاردو۹۷۰ میلیون تومان است که ۲۰ میلیون طی مدت گفته شده گران شده است. سراتو جزو خودروی ارازن قیمت وارداتی بازار محسوب می‌شود که برای خرید کارکرده به بودجه کمتر از دو میلیاردتومان نیاز دارید. بر اساس قیمت خودروهای کارکرده، قیمت سراتو وارداتی کارکرده سال ۲۰۱۵ با ۸۵ هزارکارکرد به یک میلیاردو۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین برای خرید سراتو مونتاژ سال ۹۵ با ۴۹هزارکیلومتر کارکرد باید یک میلیاردو۲۰۰ میلیون تومان هزینه کنید.

کیا سراتو (مونتاژ)

۱۳۹۵ ۴۹,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کیا، سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک

۲۰۱۵ ۱۹۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کیا، سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک

۲۰۱۵ ۸۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کیا، سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال

۱۳۹۷ ۵۶,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

قیمت روز خودرو کیا سراتو وارداتی و مونتاژ

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان) کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا صفر ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ صفر ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۳۲۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1832035/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86