ترفند جدید وزیر صنعت برای کنترل بازار خودرو/ فاطمی‌امین: این‌گونه می‌توانید منتظر ریزش قیمت خودرو باشید


وزیر صمت گفت: با عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد رقابت در بازار، به تدریج قیمت خودروهای تولید داخل و خودروهای کارکرده پایین خواهد آمد و کل بازار تنظیم خواهد شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712130/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87