تاثیر خودروهای وارداتی روی قیمت‌ها در بازار خودرو/ با این شرط قیمت‌ها کاهش می‌یابد

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712870/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7وی افزود: اما اگر این واردات تداوم پیدا کند و از نظر تعدادی هم افزایش داشته باشد و تعرفه هم نگیرند، احتمالا کاهش قیمت با افزایش فشار عرضه وجود دارد. در غیر این صورت نباید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.

مشروح گفت‌وگو با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو را (اینجا) بخوانید.

مهدی دادفر در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که خودروهای وارداتی چه اثری روی بازار خودرو دارد؟ گفت: روی کاهش قیمت‌ها اثری نخواهد گذاشت.