ببینید | وعده تازه ایران خودرو: برخی محصولات از قرعه کشی خارج می‌شوند!

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: افزایش ۳۴ درصدی عرضه در گروه صنعتی ایران خودرو، موجب خروج برخی خودروها از روند قرعه کشی شده است. منبع: خبرگزاری صداوسیما


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1677386/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

ببینید | وعده تازه ایران خودرو: برخی محصولات از قرعه کشی خارج می‌شوند!