ببینید | نوآوری باورنکردنی ایران‌خودرو؛ تحویل دناپلاس اتومات با کلاچ!


خودروی خریداری شده صفر دنا پلاس که اتومات است ولی کلاچ دارد. این ویدیو را مسئول نمایشگاه ماشین در اینستاگرام خود منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1787653/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA