ببینید | نطق تند و تیز نماینده مجلس بر علیه قیمت بالای خودرو: اگر کسی حقوق ۲۰ میلیون تومانی داشته باشد و …

ببینید | نطق تند و تیز نماینده مجلس بر علیه قیمت بالای خودرو: اگر کسی حقوق ۲۰ میلیون تومانی داشته باشد و ...
رشیدی کوچی نماینده مجلس در انتقادی تند و تیز از قیمت خودرو گفت: امروز اگر کسی حقوق 20 میلیونی داشته باشد و دو سال پس انداز کند و هیچی نخورد، به شرط ثابت ماندن قیمت می تواند یک سمند معمولی بخرد


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1706251/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88