ببینید | محصول تازه ایران خودرو با یک اصطلاح من‌درآوردی عجیب؛ دنا پلاس دورگه!

ببینید | محصول تازه ایران خودرو با یک اصطلاح من‌درآوردی عجیب؛ دنا پلاس دورگه!

گروه صنعتی ایران خودرو در چند هفته اخیر در جریان یکی از نمایشگاه‌های صنعت خودرو، از خودرویی به نام دنا پلاس دورگه رونمایی کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1671521/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8