ببینید | طعنه تندوتیز یک شهروند به ایران‌خودرو؛ رونمایی از یک آپشن مخفی در خودروی دنا


نزدیکی بیش از حد دنده با جعبه تعبیه شده زیر سیستم گرمایشی و سرمایشی باعث شده حین عوض کردن دنده دائم دست راننده در برخورد باشد. منبع: Iran Cars


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1804336/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9