ببینید | صدا و سیما بدون نوبت خودرو می‌خواهد؟

مدیرعامل ایران خودرو با گلایه از صداوسیما گفت: اگراختصاص خودرو به سازمان ها تخلف است چرا سازمان صدا وسیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است./آخرین خبر


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1733463/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

ببینید | صدا و سیما بدون نوبت خودرو می‌خواهد؟