ببینید | صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت درمورد قرعه کشی خودرو

ببینید | صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت درمورد قرعه کشی خودرو
سخنگوی وزارت صمت در مورد قرعه کشی خودرو گفت : محصولات سایپا که کلا از قرعه‌کشی خارج شد. دو یاسه مدل از خودروهای ایران‌خودرو که قیمتش با قیمت بازار اختلاف زیادی دارد به‌تدریج تا آخر امسال از شمول قرعه‌کشی خارج می‌شوند. منبع : آخرین خبر


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1713269/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88