ببینید | شاهکار بزرگ ایران‌خودرو؛ له شدن جلوبندی دناپلاس صفرکیلومتر و عدم باز شدن ایربگ!

وضعیت بد خودرو دنا پلاس صفر پس از وقوع یک تصادف را ببینید. نکته عجیب اینجاست که ایربگ‌های خودرو حتی با وجود جمع شدن جلوبندی ماشین هم، باز نشده‌اند. منبع: Iran Cars


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1800273/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1