ببینید | شاهکار بزرگ ایران‌خودرو؛ له شدن جلوبندی تارا صفرکیلومتر و عدم باز شدن ایربگ!

وضعیت بد خودرو تارا صفر پس از وقوع یک تصادف را ببینید. نکته عجیب اینجاست که ایربگ‌های خودرو حتی با وجود جمع شدن جلوبندی ماشین هم، باز نشده‌اند. منبع: Iran Cars


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1800273/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1