ببینید | رونمایی یک مکانیکی از کیفیت باورنکردنی پرشیا؛ خم شدن سقف فقط با یک انگشت!


ویدیویی عجیب از شاهکار ایرانخودرو در تولید پرشیا با ورق روغن حلبی مورد بحث کاربران در فضای مجازی قرار گرفت./خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1783349/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86