ببینید | رازگشایی از جدیدترین مهندسی معکوس سایپا / شوکه نشوید؛ کادیلاک بی «ک»!

ببینید | رازگشایی از جدیدترین مهندسی معکوس سایپا / شوکه نشوید؛ کادیلاک بی «ک»!
ال ۹۰ ایرانی با نام کادیلا قرار است با موتور و بدنه‌ای جدید به بازار بیاید. با خاطره خوبی که از ال ۹۰ در ذهن مردم وجود دارد کادیلاک بی «ک» سایپا مسیر پرچالشی پیش رو دارد. منبع: خبرآنلاین


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1731871/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF