ببینید | دسته گل جدید ایران‌خودرو؛ استارت زدن پژو پارس با چراغ راهنما!


در اتفاقی عجیب در یک خودرو پژو پارس محصول ایران‌خودرو، دسته راهنمای اتوموبیل نقش استارتر را ایفا کرد. منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1805772/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA