ببینید | دروغ بزرگ ایران‌خودرو: پژو ۲۰۷ واقعی چه شکلی است؟

ببینید | دروغ بزرگ ایران‌خودرو: پژو ۲۰۷ واقعی چه شکلی است؟
در ویدیویی که یکی از ایرانیان خارج از کشور در فضای مجازی منتشر کرده است، تفاوت میان ۲۰۷ ورژن ایرانی و فرانسوی به تصویر کشیده شده است. منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1723722/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA