ببینید | خداحافظی با سمند و پژو ۴۰۵؛ چه خودروهایی جایگزین می‌شود؟

ببینید | خداحافظی با سمند و پژو ۴۰۵؛ چه خودروهایی جایگزین می‌شود؟
مدیرعامل ایران خودرو از توقف تولید دو خودروی سمند معمولی و پژو ۴۰۵ در روزهای آینده خبر داد. گفته می شود که خودرو سورن پلاس جایگزین نسل قبلی سمندهای موجود در ناوگان فرسوده تاکسیرانی خواهد بود.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1679131/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF