ببینید | حمله نماینده مجلس به ایران‌خودرو و سایپا در صحن علنی مجلس

رشیدی کوچی، نماینده مجلس گفت: علت آلودگی هوا مردم نیستند بلکه خودروهای ساخت ایران خودرو و سایپا است همچنین موتورسیکلت‌های تولید داخل که دولت از آن‌ها غافل است. اگر یک دهم هزینه‌ی مقابله با آلودگی هوا به واردات خودروهای هیبریدی، اختصاص می‌یافت بخش اعظمی از مشکلات برطرف می‌شد./ خانه ملت


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1855890/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C