ببینید | جدال لفظی مجری و مدیرعامل ایران‌خودرو برای یک ادعای جنجالی: استانداردهای ایران در خودروهای خارجی آپشن است!

مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خودروهای روز دنیا بسیاری از استانداردهایی که ما در کشور داریم وجود ندارد! استانداردهایی که در کشور ما اجرا می‌شود در کل دنیا جزء استانداردهای سخت‌گیرانه است. خودروهایی که جدیدا تولید می‌شود تمام استانداردهای اعلام شده را خواهند داشت.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1682413/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C

ببینید | جدال لفظی مجری و مدیرعامل ایران‌خودرو برای یک ادعای جنجالی: استانداردهای ایران در خودروهای خارجی آپشن است!