ببینید | با پول یک پراید در آمریکا چه خودروهایی می‌توان خرید؟ / از سوناتا تا تویوتا کمری!

قیمت یک پراید با احتساب دلار 30 هزار تومانی، چیزی حدود 6500 دلار می‌شود اما تاکنون فکر کرده‌اید که با این پول در خارج از ایران قادر به خرید چه خودروهایی هستید؟ منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1676882/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

ببینید | با پول یک پراید در آمریکا چه خودروهایی می‌توان خرید؟ / از سوناتا تا تویوتا کمری!